Zastávka MHD Brno - Lesná
Lávka pro pěší, Třebíč
2016 - Arcidiecézní muzeum Olomouc
2016 - Archeopark Pavlov
2013 Gahurův prospekt, Zlín