Stavebně montážní firma podnikající v oboru výroby stavebních hmot a pozemního stavitelství (držitel certifikátu čsn en iso 9001)

Společnost DAKO Brno, spol., s r.o. vznikla v březnu roku 1996. Z počátku se zaměřila na provádění staveb v rozsahu pozemního stavitelství a výrobu plošných prefabrikátů, z nichž se kompletují moduly veřejných toalet. V dalších letech se firma zaměřovala na dodávky a montáže železobetonových skeletů a halových ocelových konstrukcí.

V současné době firma dělí svoji činnost do tří sekcí. Sekce fasády se zabývá výrobou a montáží systémů odvětrávaných fasád, z nichž nejhlavnější jsou systémy založené na materiálu zvaný "sklovláknobeton", z něhož vychází fasádní řady DAKOBET a FIBRE-C. Do této sekce též spadá dodávka a montáž kontaktních zateplovacích systémů Caparol, Baumit a Hasit. V další sekci firma již od roku 1996 ve spolupráci se společností HeringBau vyrábí bezobslužné moduly veřejných toalet ve speciálním antivandalovém provedení, které také exkluzivně dodává na trhy ČR a SR. Poslední částí je doplňková produkce, v níž se zabýváme především výrobou a dodávkou protihlukových stěn, dále pak výrobou velkoobjemových květníků z řady DAKOBET a prvků městského mobiliáře.

© 2013 Dako Brno, spol. s r.o. Vsechna prava vyhrazena.